Eerste recensies

Bondig en helder! Bedankt hiervoor. Aanbevolen schoollectuur. Ook als scholing voor politici, bedrijfsleiders, vrienden, buren,…. En op paar uurtjes uit?
Maarten Vanderhallen, medewerker Getevallei bij RLZH


De kinderen van Kassandra ongeveer in één ruk uitgelezen. Mijn felicitaties aan Jan. Hij schreef een ‘slim boekje’ over de klimaatcrisis. Bijzonder hoe hij ongeveer de voornaamste facetten van deze majeure problematiek stapje per stapje via allerlei ‘literaire vondsten’ aan bod brengt. Vooral zijn insteek is belangrijk: hij lukt erin de klimaatuitdagingen op een behapbare wijze aan bod te brengen en de teneur is hoopvol ‘over de wereld zoals hij is én zou kunnen zijn’. Het lijkt me immers belangrijk de klimaatuitdagingen in een verhaal te brengen dat (ook) hoop geeft. Indachtig de filosofische wijsheid dat ‘een beschaafd land haar burgers ook hoop geeft’. Kortom een boekje dat verdient gelezen te worden.
Luc Van Overloop, Grootouder voor het Klimaat

Bib

Ik ben vandaag naar de bibliotheek van Tienen getrokken met mijn boekje. Op de vraag “wat voor een boek is het?” was mijn antwoord “Ik zou het niet weten.” Daarmee was de aandacht van de vriendelijke bibliothecaresse meteen helemaal op mij gericht. Wat doe je in zo’n situatie? Je blijft rustig en je zoekt het op in de computer. De kinderen van Kassandra is wel degelijk gekend door de computer en staat er als “non-fictie” in maar onder welke rubriek het dan thuis hoort, was nog niet ingevuld. De vriendelijke vrouw ging nog bekijken waar ze het zou onder zetten. Misschien kon het toch wel onder de fictie, want ze waren daar eigenlijk als bibliotheek wel vrij in… Een boekje kopen lukte niet, dat konden ze alleen maar via de Standaard Boekhandel. Vermits mijn boekje alleen via de Plato boekhandel te koop is, heb ik ze maar een boekje geschonken. Je moet het niet moeilijker maken dan nodig en er moet toch nog iemand investeren in de Vlaamsche Kultuur.

waarover ?

Waarover gaat dat boek nu ? Over Kassandra en haar kinderen natuurlijk ! Of misschien toch meer over Hannes en Wim als ik eerlijk moet zijn.

Nu ja, eigenlijk spelen de verhalen de hoofdrol, verhalen vol beeldspraak, verhalen als metafoor, verhalen als een magisch deken over de werkelijkheid. Het boek gaat ook over die werkelijkheid, over hoe mensen naar die werkelijkheid kijken en over hoe hun blik op de werkelijkheid op magische wijze wordt gemanipuleerd.

In het boek zitten ook veel bedenkingen. Bedenkingen over het belang van verhalen en magie, over maatschappelijke thema’s als economie, voedsel, klimaat, vrijheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling. Misschien gaat het verhaal toch vooral over systemen en hoe je daar naar kan kijken en hoe je fouten kan maken in systemen. Echte systemen en verzonnen systemen. Maar we blijven wel met onze voeten op de grond.

Weet je waarover dit boek gaat ? Wel , het gaat over de wereld zoals hij is en zou kunnen zijn.

Voor wie ?

“Voor wie heb je nu een boek geschreven ?”, vragen mensen mij. “Goh, voor iedereen , laten we zeggen vanaf 14 jaar, die een beetje begaan is met de wereld.”

Maar dat is te vaag. Misschien is het boek bedoeld voor mensen die net als de vrouwenharen op de voorpagina een beetje in de war zijn. Mensen die zich vragen stellen bij al die informatie, die informatie over klimaat, biodiversiteit, economie, energie en zoveel meer, die informatie die je elke dag bewust en onbewust op je bord krijgt, die informatie over oorzaken en oplossingen, die informatie die soms helemaal juist is en soms helemaal niet.

Je moet wel openstaan voor beeldspraak, metaforen en een ongebruikelijk mix van fictie, feiten en filosofie. Anders vind je het waarschijnlijk maar niks. Hopelijk kan het iets betekenen voor heel wat mensen.

boekvoorstelling op 15 november om 20u in Pand10 !

Een boek uitgeven is niet simpel. Dat weten we ondertussen. Maar soms zijn er stappen die echt vanzelf gaan. Drie korte mailtjes volstonden om mijn boekvoorstelling te organiseren in Pand10, in het treinstation van Tienen. Nu nog hopen dat het boek tegen dan ook effectief gedrukt is…