Boek

Voor wie ?
“Voor wie heb je nu een boek geschreven ?”, vragen mensen mij. “Goh, voor iedereen , laten we zeggen vanaf 14 jaar, die een beetje begaan is met de wereld.”

Maar dat is te vaag. Misschien is het boek bedoeld voor mensen die net als de vrouwenharen op de voorpagina een beetje in de war zijn. Mensen die zich vragen stellen bij al die informatie, die informatie over klimaat, biodiversiteit, economie, energie en zoveel meer, die informatie die je elke dag bewust en onbewust op je bord krijgt, die informatie over oorzaken en oplossingen, die informatie die soms helemaal juist is en soms helemaal niet.

Je moet wel openstaan voor beeldspraak, metaforen en een ongebruikelijk mix van fictie, feiten en filosofie. Anders vind je het waarschijnlijk maar niks. Hopelijk kan het iets betekenen voor heel wat mensen.

Waarover gaat dat boek nu ?
Over Kassandra en haar kinderen natuurlijk ! Of misschien toch meer over Hannes en Wim als ik eerlijk moet zijn. Nu ja, eigenlijk spelen de verhalen de hoofdrol, verhalen vol beeldspraak, verhalen als metafoor, verhalen als een magisch deken over de werkelijkheid. Het boek gaat ook over die werkelijkheid, over hoe mensen naar die werkelijkheid kijken en over hoe hun blik op de werkelijkheid op magische wijze wordt gemanipuleerd.

In het boek zitten ook veel bedenkingen. Bedenkingen over het belang van verhalen en magie, over maatschappelijke thema’s als economie, voedsel, klimaat, vrijheid, mensenrechten, duurzame ontwikkeling. Misschien gaat het verhaal toch vooral over systemen en hoe je daar naar kan kijken en hoe je fouten kan maken in systemen. Echte systemen en verzonnen systemen. Maar we blijven wel met onze voeten op de grond.

Dit boek is mijn manier om een verhaal te vertellen. Dit boek is een korte, erg onvolledige schets van een veel groter verhaal. Let op! De auteur is niet verantwoordelijk voor een mogelijk gewijzigde kijk op de wereld en alle acties die daaruit kunnen voortvloeien.